Farma Jandrt s.r.o.

  +420 583 231 374     

Chov skotu

V živočišné výrobě se věnujeme chovu krav bez tržní produkce mléka u plemen Hereford, Simentál a Piemontese.

Během celého vegetačního období je skot chován na pastvinách v pevných nebo mobilních elektrických ohradách. V zimě jsou pak zvířata ustájena uvnitř. Díky finančním prostředkům z Programu rozvoje venkova (Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, záměr a) živočišná výroba) jsme mohli zrekonstruovat velkokapacitní kravín (VKK), a v něm tak zvířata v zimním období, volně, bez uvazování, ustájit. 

Vlastní rekonstrukce stáje proběhla v první polovině roku 2008 a ve stejném roce - zima 2008/2009 - se mohla již plně využít.

Technologii ustájení dodala firma ALM Vizovice, stavební práce zajistila firma Ekozis Zábřeh na Moravě, elektroinstalaci firma AVOX Hanušovice a odbornou pomoc zaměstnanci RO SZIF Olomouc.

 

Hospodářství prosté IBR

Krajská veterinární správa vydala v dubnu 2008 pro naše hospodářství Doklad o schválení hospodářství prostého IBR (infekční rinotracheida skotu) - jedná se o povinné každoroční preventivní a diagnostické úkony, které předcházejí vzniku a šíření nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka, a jsou součástí národního ozdravovacího programu infekční rinotracheidy skotu.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024